YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI

YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI

Astaş Holding A.Ş. ve grup şirketleri bundan sonra “Astaş” olarak anılacaktır.

 

1. Konu 

1.1. Bu yazı Astaş web sitesinin kullanım koşullarını ve tarafların bu kullanıma bağlı olarak hak ve yükümlülüklerini içerir.

2. Tanımlar ve Koşullar

2.1. Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2.2. Bu web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcının bu web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kullanıcı, kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2.3. Bu web sitesinin kullanımından doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Astaş’ın, Astaş’ın yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Astaş’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 2.4. Astaş bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

3. Bilgilendirme ve Feragat- 

3.1. Bu web sitesi, bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Astaş tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. 

3.2. Astaş hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. 

3.3. Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun Astaş, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Astaş’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz. 

3.4. Bu bilgilere ilişkin gecikmeler, eksiklik ve hatalardan ve/veya bu bilgileri kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Astaş, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir.

4. Fikri Mülkiyet

4.1. Bu internet sitesinde kullanılan tüm ünvan, marka, logo, görsel ve tasarımlar ile projelerin tüm hakları Astaş’a ait olup, bir kısmının veya tamamının Astaş‘ın izni olmaksızın kullanılması yasaktır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ilgililer hakkında cezai ve hukuki süreç başlatılır.

4.2. Bu sayfada verilen bilgiler ticari veya pazarlama amaçlı olmayıp, temsilidir ve tanıtım amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler, Astaş’ı bağlamayacağı gibi herhangi bir surette teklif veya icap niteliği bulunmamaktadır. Astaş bu bilgileri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

4.3. Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Astaş’a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 

4.4. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

4.5. Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Astaş web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

4.6. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

5. Yetkili Mahkeme- 

5.1. Bu web sitesinin kullanımından ve yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Bu yayın, Astaş’ın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bu web sitesinde bulunan metin ve bilgiler sadece genel bilgi olarak verilmiş olup, yapılacak kontrol ve değerlendirmelerden sonra değiştirilebilir. Bu metin ve bilgilerin herhangi bir sözleşmenin parçası olması amaçlanmamıştır. Bu metin taraflar için bağlayıcı değildir ve herhangi bir teklif veya müzakere için davet anlamını taşımaz. Web sitesinde bulunan bilgiler Astaş tarafından karşı tarafın rızası olmadan herhangi bir zamanda değiştirilebilir, iptal edilebilir veya iptal edilebilir.    

E-Bültene Kayıt Olun